შპს "ელლადა"

t: 593479779

         2932990
 
 

გთავაზობთ ყველა სახის თარგმანს სწრაფად და მისაღებ ფასებში.

          მომსახურებებში შედის: 
- მსოფლიოს ხუთივე კონტიტენტის ქვეყნების სახელმწიფო, ოფიციალურ, ეროვნულ, რეგიონალურ და ფართოდ გავრცელებულ ენებზე თარგმნა;
- სპეციფიკური შინაარსის, ნებისმიერი სირთულის, სხვადასხვა ფორმატისა და გარკვეული ტიპის ტექსტების თარგმნა;
- თარგმანის ავთენტიკურობის დამოწმება;
- თარგმანის ნოტარიულად დამოწმება;
- კონსულტაცია მთარგმნელობითი მომსახურების შესახებ;

          ფასები მთარგმნელობით მომსახურებაზე დამოკიდებულია შემდეგ კრიტერიუმებზე:

- ენების კომბინაცია;
- ტექსტის სპეციფიკა;
- ტექსტის ტიპი;
- ტექსტის მიწოდების ფორმატი;
- ტექსტის მოცულობა;
- თარგმანის შესრულები ვადა;
- თარგმანის ჩაბარების ტიპი.

 კომპანია ასევე ახორციელებს ნათარგმნი დოკუმენტების ნოტარიულ დამოწმებას.

------------------------------------------------------------- 

  კომპანია დაფუძნდა 2008 წელს. გვყავს კვალიფიციური პერსონალი, რომელიც შედგება დიპლომირებული და სერთიფიცირებული მთარგმნელებისაგან. ჩვენი მიზანია უზრუნველყო  და დააკმაყოფილო კლიენტის მოთხოვნა მაღალ დონეზე. გავწიოთ მომსახურება დროულად და საჭიროებისამებრ.